02144280442

فربد مُرصعی

 

استاد ویلن

 

در سال 1362 در تهران متولد شد . ویولن را از سن 6 سالگی نزد استاد کاظم مهرورز آغاز و تا سن 14 سالگی از محضر ایشان بهره مند شدند. پس از آن در محضر استاد شاملو کاربند به فراگیری تخصصی ویولن ادامه داد و ویولن کلاسیک را در حضور سایر اساتید برجسته کشور فرا گرفت . سوابق و رزومه فربد مرصعی ؛ استاد و نوازنده ویولن مایستر(ویلن اول) ارکستر سمفونیک خانه هنرمندان .اجراهای متعدد به همراه ارکستر سمفونیک یار آوا .همکاری با گروه های متعدد از جمله : ارکستر یونسکو / ارکستر سیلک / ارکستر کسری / ارکستر جوان و …تدریس در دانشگاه علم و صنعت .مایستر ارکستر یارآوا .ضبط های متعدد استودیویی در فرم های ایرانی – کلاسیک ، پاپ – موسیقی فیلم و …عضو صنف موسیقیدانان ایران .عضویت در فدراسیون بین المللی موسیقی ( FIM ) .بیش از 21 سال سابقه تدریس در دانشگاه ها و آموزشگاه های مطرح کشور .کسب مقام در بسیاری از دوره های جشنواره فجر .

 

پداگوژی

 

در سالهای اخیر در کشور ما همیشه مشکلنحوه تدریس برای افرادی که به درجهتدریس رسیده اند ولی تجربه ای در اینزمینه ندارند مطرح بوده است.آموزش اصول تدریس به کودکان و بزرگسالانبرای اولین بار استاد فربد مرصعی در اینزمینه اقدام به تشکیل کلاس هایی در جهترفع این مشکل و نقائص برای کسانی کهعلاقه مند هستند نموده است.استاد فربد مرصعی برای اولین بار در اینزمینه اقدام به تشکیل و دائر کردن کلاسهایی جهت رفع این مشکل برای علاقمندانبه آموزش و تدریس موسیقی نمودهاست.ایشان از سه روش برتر و به روز دنیادر این زمینه بهره میگیرند که عبارتنداز :

  • متد سوزوکی
  • متد ایوان گالامیان
  • متد سایمون فیشر

 

 

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین