02144280442

جا به جا کردن ساز در زمستان و هوای سرد

در هوای سرد، تا جایی که ممکن است، از جا به جا کردن سازتان خودداری کنید. سازهای چوبی، با تغییر دمای ناگهانی، دچار آسیب های شدیدی می شوند. بافت چوب در هوای سرد، و تغییر دما، صدمه می بیند و ممکن است در بخش هایی دچار ترک خوردگی شود. همانطور که نور مستقیم خورشید در فصل تابستان می تواند به ساز آسیب برساند، سرما نیز می تواند ساز بدنه ساز را از...

ادامه خواندن
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین