02144280442

اجرای پایان سال 1401

رومینا بهاری، هنرجوی نمونه سنتور، مرداد ماه 96 رومینا بهاری/ سنتور

مهراد رهبر، هنرجوی نمونه ارف، مرداد ماه 96 مهراد رهبر/ ارف

لیلا مرادی، هنرجوی نمونه تار، مرداد ماه 96 لیلا مرادی/ تار

فرزام مینا پور از مهر 1400 آموزش گیتار را د رآموزشگاه شمیم آغاز و تا...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین