02144280442

لیلا مرادی، هنرجوی نمونه تار، مرداد ماه 96 لیلا مرادی/ تار

فرزام مینا پور از مهر 1400 آموزش گیتار را د رآموزشگاه شمیم آغاز و تا...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین