02144280442

1 شادی آشوری مدرس ترومبون،دروس تئوریک

شادی آشوری شادی آشوری بیش از ۳ سال سابقه تدریس آنلاین موسیقی دانش آموخته هنرستان موسیقی در رشته نوازندگی کارشناسی آهنگسازی همکاری و اجرا با...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین