02144280442

متین شاه رضایی

محمد(متین)شاهرضایی ۱۷ سال سابقه موسیقی ۷ سال سابقه تدریس موسیقی را از ۹ سالگی با ساز تنبک و زیر نظر استاد سعید رضوان شروع دف...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین