02144280442

3 سمانه گودرزی مدرس پیانو

سمانه گودرزی   مدرس:پیانو   سمانه گودرزی، متولد 5 آذر 63 شهر تهران،فارغ التحصیل نوازندگی ساز جهانی از کنسرواتوار موسیقی تهران کارشناس ارشد پژوهش هنر...

2 سپیده کاهانی مدرس پیانو

سپیده کاهانی     سپیده کاهانی متولد 1365، کارشناس موسیقی جهانی نوازندگی در دانشگاه جامع علمی کاربردی و آهنگ سازی ، مدرس پیانو کلاسیک برای...

مهرداد رجبعلی استاد پیانو ، گیتار و فلوت کلیددار

مهرداد رجبعلی   استاد پیانو ، گیتار و فلوت کلیددار   متولد 1355 از شهر تهران، شروع موسیقی از سن 12 سالگی با ساز پیانو...

1 آرین آوانسیان مدرس پیانو

آرین آوانسیان نوازنده پیانو   متولد 1364، تهران ، آرین آوانسیان شروع نوازندگي ساز پيانو از نه سالگی ، فراگيري نوازندگي پيانو نزد خانم مارو...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین