02144280442

سمانه گودرزی

سمانه گودرزی   مدرس:پیانو   سمانه گودرزی، متولد 5 آذر 36 شهر تهران،فارغ التحصیل نوازندگی ساز جهانی از کنسرواتوار موسیقی تهران و کارشناس ارشد پژوهش...

سپیده کاهانی

سپیده کاهانی   مدرس : پیانو   متولد 1365، کارشناس موسیقی جهانی نوازندگی و آهنگ سازی ، مدرس تخصصی پیانو کلاسیک برای تمامی گروه سنی...

مهرداد رجبعلی

مهرداد رجبعلی   استاد پیانو ، گیتار و فلوت کلیددار   متولد 1355 از شهر تهران، شروع موسیقی از سن 12 سالگی با ساز پیانو...

آرین آوانسیان

آرین آوانسیان   نوازنده پیانو   متولد 1364، تهران ، شروع نوازندگي ساز پيانو از نه سالگی ، فراگيري نوازندگي پيانو نزد خانم مارو تیر...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین