02144280442

1 حمید ابولقاسمی مدرس گیتار الکتریک

حمید ابولقاسمی   مدرس : گیتار الکتریک   حمید ایوالقاسمی ۳۸ ساله     کارشناسی موسیقی نوازندگی سرپرست گروه Blueberry Jazz Band اجرای کنسرت های...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین