02144280442

اگر مشغول یادگیری موسیقی باشید، از چگونگی شهریه های کلاس های موسیقی اطلاع دارید.

هم اکنون تعداد زیادی آموزشگاه موسیقی در شهرهای مختلف مشغول به کار هستند و از نظر آموزشی و امکانات به سطحی تقریبا یکسان و نزدیک رسیده اند.

از نظر هزینه و شهریه نیز به دلیل نظارت ارگان های رسمی و رقابت شدیدی که بین آموزشگاه های موسیقی به وجود آمده، میزان قابل قبول و مناسبی وجود دارد.

ولی در کلاس های خصوصی، به دلیل اینکه نظارتی بر آن ها وجود ندارد، شهریه های نامعقول و گاهی بسیار بالا گرفته می شود.

تعداد زیادی از هنرجویان نیز، به دلیل تبلیغات کاذبی که وجود دارد، در کلاس های خصوصی مشغول آموزش می شوند.

با توجه به نکات گفته شده، بهتر است یادگیری موسیقی را در آموزشگاه موسیقی شروع کرده و ادامه دهید تا از نظر آموزش درست، نظارت فنی، هزینه و سایر موارد متضرر نشوید.

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین