02144280442

در هوای سرد، تا جایی که ممکن است، از جا به جا کردن سازتان خودداری کنید. سازهای چوبی، با تغییر دمای ناگهانی، دچار آسیب های شدیدی می شوند. بافت چوب در هوای سرد، و تغییر دما، صدمه می بیند و ممکن است در بخش هایی دچار ترک خوردگی شود. همانطور که نور مستقیم خورشید در فصل تابستان می تواند به ساز آسیب برساند، سرما نیز می تواند ساز بدنه ساز را از بین ببرد.

بیشتر هنرجویان به نوازندگی با ساز خود عادت دارند و نمی توانن به خوبی با سازهای آموزشگاه موسیقی درس ها را اجرا کنند.

در بیشتر آموزشگاه های موسیقی، ساز برای تمرین هنرجو وجود دارد، ولی اگر ناگزیر به جابه جایی ساز در هوای سرد هستید، حتما ساز را در جعبه محکم که در آن کاملا بسته شود و جریان هوا به راحتی به داخل نفوذ نکند، قرار دهید. در صورت امکان، ساز را در پارچه ای نخی بپیچید و در جعبه قرار دهید.

در هوای سرد، ساز را از جعبه بیرون نیاورید. هیچگاه سازتان را در معرض تغییر ناگهانی دما قرار ندهید. سازهایی مثل پیانو که معمولا در یک جا قرار میگیرند را همانطور که از مسیر تابش مستقیم نور خورشید در فصل تابستان دور می کنید، در زمستان نیز در مسیر باد مستقیم هوای سرد قرار ندهید.

همانطور که نور مستقیم خورشید در فصل تابستان می تواند به ساز آسیب برساند، سرما نیز می تواند ساز بدنه ساز را از بین ببرد

برای سازهای فلزی نیز همین موارد را البته کمی خفیف تر رعایت کنید. زیرا سازهای فلزی برنجی مقاوم تر هستند.

سازهای پوستی نیز در سرما دچار آسیب می شوند. تغییر دما بر روی پوست، زودتر از هر چیزی تاثیر گذاشته و صدای ساز تغییر می کند و با استمرار این کار، پوست ساز خراب می شود.

سرما، چوب و فلز را دچار انقباض ناگهانی کرده و به مرور آن ها را از بین می برد.

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین