02144280442

احسان قدمی

احسان قدمی     مدرس سازهای دف و تنبک   اتمام دوره کامل دف نوازی نزد استاد بیژن کامکار و استاد مسعود حبیبی   اتمام...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین