02144280442

آرمین تاجبخش

آرمین تاجبخش   مدرس ساز ویلن   متولد 13 شهریور 1364 در تهران مدر ساز ویلن تحصیلات لیسانس مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی...

فربد مُرصعی

فربد مُرصعی   استاد ویلن   در سال 1362 در تهران متولد شد . ویولن را از سن 6 سالگی نزد استاد کاظم مهرورز آغاز...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین